CLT - CROSS LAMINATED TIMBER

Wigo Group CLT (korslaminerat virke) är den mest avancerade träkonstruktionstekniken någonsin
CLT panelproduktion tillhandahåller en hel omloppstid av träbearbetning med hjälp av moderna datorstyrda fabriksmaskiner.

Brädor tillverkade av ugntorkad, fingerskarvad gran sorteras och skärs i ark på upp till 10,5 m vid 2,95 m. Sedan staplas dessa ark och limmas i press med mikrovågsfixering i vinkelräta lager. Panelerna av korslaminerat virke finns i 3, 4 eller 5 brädskikt.

Man kan använda korslaminerat virke i alla bärande och visuella kontruktioner i huset - bottenvåning, mellangolv, tak, ytterväggar, innerväggar, terrasser och balkonger.
CLT panel
CLT panel production
Fördelarna med korslaminerad träkonstruktion
Lär varför korslaminerat virke hyllas som framtidens byggmaterial! Se de viktigaste fördelarna som det här materialet kan ge både byggare, utvecklare och husägare!
ON-SITE BUILDING TIME
MINSKAD BYGGTID PÅ PLATSEN
Elementen tillverkas vid kontrollerade förhållanden och levereras till byggarbetsplatsen, vilket bidrar till mindre behov av lagring på plats och betydligt minskad byggtid. Dessutom kan de bilda både den behandlade inre ytan och den bärande strukturen, vilket betydligt minskar efterbehandlingstid
FIRE RESISTANCE
FANTASTISKT BRANDMOTSTÅND
CLT paneler har bra brandmotstånd på grund av att det är en massiv träkonstruktion. Panelen själv kommer att förkolna vid brand, men den kommer att behålla sin strukturella bärförmåga. Isolering och andra byggmaterial tillverkade av korslaminerat virke är också brandsäkra
SIZE AND STYLE FLEXIBILITY
STORLEK- OCH STILFLEXIBILITET
Man får använda CLT paneler för både bärande och visuella strukturer liksom väggar, golv och tak, och de kan tillverkas i olika storlekar och stilar. Man kan också prefabricera hela moduler på fabriken och transportera dem till platsen i monterad form
ECOLOGY
EKOLOGI
Till och med virke i andra klass kan användas vid tillverkningen av CLT produkter, vilket bidrar till effektiv användning av stock och ett mindre koldioxidavtryck jämfört med andra byggmaterial. Andra element som lim innehåller inga farliga ämnen
SOUND AND THERMAL PERFORMANCE
AKUSTISK OCH TERMISK PRESTANDA
CLT paneler sticker ut med bra ljudisoleringsegenskaper samt utmärkt värmeledningsförmåga. Det innebär att
byggnaden kommer att tillhandahålla trevligt klimat under hela året och att ljuden från utsidan inte kommer att påverka ditt privatliv och tvärtom
STANDARDS
STANDARDER
Vi använder virke av hållbara och snabbt odlade träslag för att tillverka vårt tvärlaminerade virke. Alla våra produkter tillverkas enligt alla kvalitetsnormer som fastställts av Europeiska unionen och hela produktionsprocessen är certifierad.
CLT timber
wigo CLT
Wigo CLT production
Teknisk beskrivning av CLT

Wigo Groups fabrik som tillverkar korslaminerat virke

CLT outer board direction

WIGO Group CLT Paneler

CLT panels CLT panel configuration
Intresserad av att använda CLT byggmaterial i ditt projekt